U šumi se rodila jela,
U šumi je odrastala,
Zimi i ljeti vitka je,
Zelena bila.

Mećava joj je pjevala uspavanku:
«Spavaj, jelo, ni-na !»;
Mraz ju je snijegom pokrivao:
«Pazi da ne se smrzneš !»

Kukavica, siv je zec
Pod jelom skakao,
Ponekad vuk, ljut vuk,
Pokraj nje trčao.

Čuj! Snijeg u gustoj šumi
Pod klizaljkama škripi,
To konj s dlakavim nogama
Žuri se, trči.

Konj vuči teretne saonice,
Na saonicama je seljak,
On sasjekoh našu jelu
Baš pod korijen.

I evo ona, lijepo odjevena,
Na blagdan nam je došla,
I mnogo, mnogo radosti (veselja)
Djeci je donijela.